شرایط عودت

تا یک هفته بعد از تحویل سفارش امکان عودت کالا وجود دارد.